40000_5

CEIA SMD 600 Plus

9.990,90 €
Včetně DPH. Plus náklad


detekční schopnost


Detektor kovů musí být pro použití na evropských letištích certifikován úřadem pro civilní letectví v EU (např. STAC - Service Technika de l'aviation civil).
Detektor kovů musí splňovat požadavky U.S. Plně splňují normu NIJ-0601.02 zavedenou ministerstvem spravedlnosti, která nahrazuje normu NILECJ-STD-0601.00 v roce 1974. Tento standard definuje 3 různé úrovně zabezpečení:

  1. Velké předměty (ruční děla)

  2. Střední předměty (nože) a

  3. Malé předměty (malé těžko dostupné předměty, jako jsou klíče od pout).


NIJ-0601.02 definuje požadavky na citlivost detekce, diskriminaci a odolnost vůči prostředí. Výňatek podrobností je popsán níže (označení referenčních odstavců v původním jazyce):

detekce


Par. 2.3 - SPECIFIKACE VÝKONU DETEKCE
Par. 2.3.1 - CITLIVOST DETEKCE: Průchozí detektor kovů musí poskytovat indikaci alarmu pro každý zkušební vzorek specifikovaný standardem (LO – velká velikost objektu, MO – střední velikost objektu, SO – velikost malého objektu)

diskriminace


Par. 2.3.4 - DISKRIMINACE: Pro každou úroveň zabezpečení musí detektor kovů rozlišovat kovové předměty popsané v normě.
Detekční schopnost WTMD musí být stabilní bez výkyvů. Pravidelná rekalibrace není nutná.
Citlivost WTMD musí být nastavitelná, aby bylo možné detekovat co nejvíce nebezpečných předmětů.

Technické specifikace


rozměr / hmotnost


Minimální šířka průchodu WTMD musí být minimálně 710 mm a minimální výška průchodu minimálně 2010 mm.
Vnější rozměry WTMD musí být menší než 880 x 2300 mm (šířka x výška).

mechanické vlastnosti


Konstrukce WTMD musí být co nejvíce optimalizována proti opotřebení. Konstrukce WTMD musí být velmi robustní, aby byla zajištěna maximální ochrana proti poškození.
Struktura WTMD musí být modulární a zvolená tak, aby počet existujících komponent byl snížen na minimum, aby se omezily možné zdroje chyb.
Konstrukce WTMD musí být zvolena tak, aby ji bylo možné rychle postavit a demontovat. Maximální doba nastavení celého WTMD nesmí být delší než 10 minut.
WTMD musí být samostatné zařízení s hladkým, odolným a omyvatelným povrchem.
WTMD musí mít dodatečnou ochranu proti poškození nárazy, čisticími stroji, stříkající vodou a dalšími látkami, jako jsou čisticí prostředky v oblasti podlahy.
Celá řídicí jednotka musí být instalována na horní příčce.
WTMD musí být možné ukotvit k podlaze ve čtyřech bodech, pokud je to možné.

Jako volitelná výbava musí být nabízena sada ochrany proti vandalismu (volitelná výbava) pro kritická místa instalace (např. místa náchylná k vandalismu, nestřežené prostory nebo věznice). Sada ochrany proti vandalismu musí nabízet velmi vysokou úroveň ochrany proti neoprávněné manipulaci v podobě ochranného kovového krytu řídicí jednotky. Všechny konektory kabelů musí být zajištěny šroubovacími kryty, které lze odstranit pouze pomocí vhodného nářadí.

Elektrické vlastnosti


WTMD musí být schopen odolat všem možným externím elektrickým a mechanickým poruchám, aby byla zajištěna snadná instalace ve všech prostředích
WTMD musí být vybaveno systémem vlastní diagnostiky, který pomocí okamžité signalizace zobrazuje chyby nebo kolísání výkonu při spouštění a provozu.
WTMD musí být vybaveno minimálně 2 fotobuňkami pro plně automatické, vysoce přesné obousměrné počítadlo (počet vstupujících a odcházejících osob) a pro statistické vyhodnocení průjezdů a poplachů.

Z bezpečnostních důvodů musí být WTMD vždy aktivní. Použití fotobuněk (IR senzorů) k zamezení poplachů z WTMD způsobených pohybujícím se materiálem v blízkosti nebo vnějším elektrickým rušením není povoleno.
Maximální příkon WTMD nesmí být větší než 40 VA (Watt).

Ergonomie - Vizuální a zvukové indikátory


WTMD musí být vybaveno čtyřmi světelnými proužky pro indikaci množství nalezeného kovu, dvěma na vstupu a dvěma na výstupu (na levé a pravé straně), které jsou dobře viditelné za všech podmínek denního světla.
Pro co nejlepší lokalizaci kovového předmětu by mělo existovat alespoň 20 různých vertikálních indikačních zón (s plynulým přechodem).
Čtyři vícezónové indikátorové pruhy by měly být nezávisle programovatelné jako indikátor STOP + GO a/nebo jako indikátor polohy LED pro zlepšení provozu, viditelnosti indikátoru a snadnější instalace.
WTMD musí být možné ovládat v obou směrech. Zobrazení stop + go a/nebo zobrazení polohy musí být aktivováno současně na obou stranách oblouku.
Řídicí jednotka WTMD musí být vybavena vizuálním alarmem, který je dobře viditelný alespoň z 5 m. Vizuální zobrazení musí používat grafy úměrné velikosti procházející kovové hmoty. Signály pod prahem alarmu musí být zobrazeny zeleně a signály nad prahem alarmu červeně.
WTMD musí být vybaveno zvukovým alarmem, jehož délku, tón a hlasitost lze upravit.
WTMD musí poskytovat obsluze vhodné akustické a vizuální signály během fáze spouštění a během provozu.
WTMD musí při spuštění zobrazovat aktuální úroveň zabezpečení.
WTMD musí mít automatický denní kontrolní postup, který lze aktivovat čipovou kartou. Výsledek testu by se měl objevit na displeji řídicí jednotky.

programování a konektivita


WTMD musí mít 6 různých možností programování:
čipová karta
Klávesnice řídící jednotky
Programování přes port RS232 a notebook
Infračervené (IR) dálkové ovládání (chráněno heslem)
Bluetooth
Volitelně by WTMD mělo být možné vybavit síťovým modulem pro sběr statistických dat (počítadlo přepravy v reálném čase a zobrazení alarmů) a monitorování WTMD (stavové zprávy atd.).
Síťový modul by měl mít záznamník dat, hodiny reálného času, integrovaný webový server a statistickou analýzu tranzitních dat.

Data přenášená síťovým modulem by měla být odesílána pomocí Advanced Encryption Standard (AES) (FIPS PUB 197) a neměla by být viditelná pro třetí strany.

Vzdálená správa a monitorování WTMD využívá ethernetové připojení přes protokol TCP-IP a nemělo by vyžadovat žádný speciální software.

Úroveň zabezpečení by měla být zvolena extrémně rychle se správnou čipovou kartou.
Přístup k programování WTMD by měl být chráněn mechanickým zámkem a alfanumerickým heslem o délce alespoň 6 znaků. WTMD by měl mít alespoň dvě úrovně programování (User a Super-User), z nichž každá je chráněna vlastním heslem.
Systém musí být navržen tak, aby jej bylo možné nainstalovat a nakonfigurovat v co nejkratším čase: musí být k dispozici postup „samoinstalace jedním dotykem“ (OTS). Postup „samoinstalace“ by měl zahrnovat řadu testů a úprav, které budou aplikovány na následující aspekty: provoz signalizačních zařízení, elektrotechnicky relevantní parametry, konfigurace oblouku a elektromagnetická kompatibilita s prostředím (pokyny pro každý krok sekvence by měl na displeji řídicí jednotky).
Musí být k dispozici funkce, která automaticky vyhledává vhodný přenosový kanál, kanál s minimálními vlivy z možných zdrojů rušení v prostředí instalace. Zvolený přenosový kanál by se měl zobrazit na konci postupu.
Zařízení by mělo být schopno detekovat hodnotu přijímaného signálu okolí a mělo by ji co nejvíce přizpůsobit automatickým jemným nastavením tak, aby získalo co největší odolnost vůči elektromagnetickému rušení (ENA = Environmental Noise Adjustment).
Doplňkovou funkcí by mělo být měření elektromagnetického rušení (v procentech prahové hodnoty alarmu) prostředí zobrazovaného v řídicí jednotce, které umožňuje najít nejlepší možnou polohu na místě v případě rušení elektromagnetického charakteru.
Měl by být k dispozici postup pro detekci a kompenzaci poruch způsobených mechanickými vibracemi, například vibracemi země, silným stlačením vzduchu nebo větrem.

environmentální vlastnosti


Skladovací teploty: od -31°F (-35°C) do 158°F (+70°C).
Provozní teploty od -4°F (-20°C) do 158°F (+70°C).
Skladování Relativní vlhkost: od 0 do 95 % bez kondenzace
Provozní relativní vlhkost: od 0 do 95 % bez kondenzace

Elektrická bezpečnost, nezávadnost a certifikace


WTMD musí akreditovaným a nezávislým orgánem (např. oficiálně uznaným zkušebním orgánem, laboratoří atd...) v souladu s předpisy na ochranu bezpečnosti a
Zdraví pracovníka ohroženého elektromagnetickými poli (expoziční oblast), kontrolováno a certifikováno.

Elektrická bezpečnost: Z bezpečnostních důvodů, aby se předešlo jakékoli pravděpodobnosti úrazu elektrickým proudem, musí být WTMD provozován při jmenovitém napětí nepřesahujícím 50 V AC (nízký proud – také k zemi v případě poruchového proudu).
WTMD musí používat HF ​​(kontinuální vlnová) magnetická pole (pulzní pole nejsou povolena!), aby bylo zajištěno co nejmenší rušení kardiostimulátorů a dalších zdraví podporujících zařízení.

WTMD nesmí zasahovat, ovlivňovat nebo dokonce deaktivovat žádná zdravotnická zařízení, jako jsou naslouchátka, kardiostimulátory, defibrilátory nebo neurologické stimulátory.

Toto zboží bude zasláno kurýrem a je zahrnuto v ceně.

Doprava, platba a snadné vrácení

Nabízíme celosvětovou přepravu vaší objednávky prostřednictvím DHL.

U nás můžete bezpečně platit přes SSL kreditní kartou, Klarnou, na dobírku (pouze v Německu), na účet (pouze pro úřady) nebo bankovním převodem (platba předem).

Pokud se vám produkt nelíbí, máte možnost jej vrátit ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Vrácení si můžete vytvořit sami na našem portálu pro vrácení zboží.

Rada nebo individuální nabídka na tento produkt?

Pokud máte nějaké dotazy k tomuto produktu, můžete nám poslat e-mail (info@cest-group.net), telefonicky (+49 (0) 40 226 30 20 70) nebo prostřednictvím našeho Kontaktní formulář (klikněte zde) kontaktovat.

Jsme Vám k dispozici i pro individuální žádosti o cenovou nabídku. Při větším množství nabízíme i individuální výrobu a ceny.

C.E.S.T. - Výhody a služby

CEST Group – internetový obchod s bezpečnostními produkty, jako jsou ochranné vesty, oděvy na ochranu proti bodnutí a pořezání, vybavení a sebeochrana.

Jaké možnosti konfigurace jsou pro produkty k dispozici?

Na vyžádání vám C.E.S.T. Skupina nabízí širokou škálu možností konfigurace produktů. Pošlete nám poptávku přes kontaktní formulář nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.

Je tam přístup pro úřady nebo B2B dealery?

Ano. O přístup pro úřady / prodejce můžete požádat prostřednictvím následujícího odkazu: Požádat o přístup prodejce

Do kterých zemí C.E.S.T. skupiny?

Skupina CEST zasílá do celého světa prostřednictvím našeho poskytovatele přepravních služeb DHL.

Jsou nabízené produkty C.E.S.T. certifikovaný?

Certifikace našich produktů lze nalézt na příslušných produktových stránkách.

Jsou možné individuální speciální objednávky?

Jsou možné individuální speciální objednávky. Chcete-li to provést, zašlete nám svůj požadavek pomocí kontaktního formuláře nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.