15000_19

CS obranný plyn (400 ml) TW1000 super obr

49,90 €
Včetně DPH. Plus náklad • CS-Gas Super Gigant, 400 ml

 • Proud kapaliny 4 metry, cca 25,5 cm

 • Pro uložení např. v domě, v altánu, v karavanu


Jak mohu použít CS plynový obranný sprej?

 1. Vyzvedávám CS plynový obranný sprej.

 2. Držím ho co nejblíže k oblasti hlavy útočníka (oči, nos, ústa).

 3. Otáčím rozprašovací trysku směrem k útočníkovi.

 4. Použil jsem ukazováček, abych pevně stiskl bezpečnostní tlačítko v horní části nádoby s ochranným plynem CS.

 5. Stříkám útočníkovi CS plyn do očí, nosu nebo úst.

 6. Běžím pro pomoc.


Jak funguje CS plynový obranný sprej?

Dráždivý CS (orto chlorbenzyliden malonitril) má následující účinky:


 • Píchání v nose a očích

 • slzy a výtok z nosu

 • nevolnost

 • kašel a pálení jazyka

 • dýchání a bolest na hrudi


Poznámky k našim plynovým ochranným sprejům CS:

Naše vysoce kvalitní série CS plynových obranných sprejů má vysokou koncentraci účinných látek a je opatřena bezpečnostními ochrannými uzávěry. Plynové ochranné spreje TW1000 CS jsou vybaveny speciálním ventilem pro silný únik dráždivého plynu. Některé položky jsou dokonce vybaveny širokým tryskovým ventilem, takže lze překonat vzdálenost čtyř až pěti metrů.

Podle zákona o zbraních a vyhlášky o zbraních podléhá tento obranný sprej (označení BKA) věkovému omezení od 14 let.

Rozměry: 250  x 140  x 60 mm
Hmotnost: 440 g

Parnhinweis Pfefferspray Pfeffergel CS Gas

Upozornění na nebezpečí:


 • H229: Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.

 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

 • H315: Dráždí kůži.


Bezpečnostní instrukce:

 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

 • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekuřte.

 • P251: Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.

 • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

 • P305+P351+P352: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

 • P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 • P410+P412: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím 50°/122°.

Doprava, platba a snadné vrácení

Nabízíme celosvětovou přepravu vaší objednávky prostřednictvím DHL.

U nás můžete bezpečně platit přes SSL kreditní kartou, Klarnou, na dobírku (pouze v Německu), na účet (pouze pro úřady) nebo bankovním převodem (platba předem).

Pokud se vám produkt nelíbí, máte možnost jej vrátit ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Vrácení si můžete vytvořit sami na našem portálu pro vrácení zboží.

Rada nebo individuální nabídka na tento produkt?

Pokud máte nějaké dotazy k tomuto produktu, můžete nám poslat e-mail (info@cest-group.net), telefonicky (+49 (0) 40 226 30 20 70) nebo prostřednictvím našeho Kontaktní formulář (klikněte zde) kontaktovat.

Jsme Vám k dispozici i pro individuální žádosti o cenovou nabídku. Při větším množství nabízíme i individuální výrobu a ceny.

C.E.S.T. - Výhody a služby

CEST Group – internetový obchod s bezpečnostními produkty, jako jsou ochranné vesty, oděvy na ochranu proti bodnutí a pořezání, vybavení a sebeochrana.

Jaké možnosti konfigurace jsou pro produkty k dispozici?

Na vyžádání vám C.E.S.T. Skupina nabízí širokou škálu možností konfigurace produktů. Pošlete nám poptávku přes kontaktní formulář nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.

Je tam přístup pro úřady nebo B2B dealery?

Ano. O přístup pro úřady / prodejce můžete požádat prostřednictvím následujícího odkazu: Požádat o přístup prodejce

Do kterých zemí C.E.S.T. skupiny?

Skupina CEST zasílá do celého světa prostřednictvím našeho poskytovatele přepravních služeb DHL.

Jsou nabízené produkty C.E.S.T. certifikovaný?

Certifikace našich produktů lze nalézt na příslušných produktových stránkách.

Jsou možné individuální speciální objednávky?

Jsou možné individuální speciální objednávky. Chcete-li to provést, zašlete nám svůj požadavek pomocí kontaktního formuláře nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.