15000_59

RSG 4

34,90 € 55,40 € / 100ml
Včetně DPH. Plus náklad


 

Pepřový sprej RSG civil 63 ml bodová tryska včetně kovové spony (levá a pravá)


Chraňte se pepřovým sprejem TW1000 dráždivý sprej (Made in Germany)!
Civilní pepřový sprej TW1000 RSG je dráždivé sprejové zařízení používané policií pod názvem RSG-6. Jsou připraveny k použití s ​​vyměnitelnou kapalinovou tryskou (63 ml), kterou lze doobjednat i jednotlivě. Lze znovu naplnit.

Kovovou sponu na opasek lze nastavit tak, aby pepřový sprej mohli pohodlně a vždy po ruce nosit praváci i leváci. Pepřové spreje TW1000 dráždivé spreje RSG civil jsou dodávány kompletní s kapalinovou tryskou (63 ml) připravenou k použití.

Jaká velikost nebo verze?  • Pepřový sprej TW1000 RSG civilní bodový proud

  • Obsah: 63 ml

  • Velikost: cca 14 cm

  • Dosah: až 5 metrů

  • Ergonomický tvar

  • Gumová rukojeť

  • Samozavírací bezpečnostní klapka

  • Stabilní, lehký kryt s příchytkou

  • Vč. stabilní Kovová spona

  • Pro leváky i praváky

  • Rozměry: 135  x 40  x 45 mm

  • Hmotnost: 142 g


Parnhinweis Pfefferspray Pfeffergel CS Gas

Upozornění na nebezpečí:


  • H229: Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.

  • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

  • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

  • H315: Dráždí kůži.


Bezpečnostní instrukce:

  • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekuřte.

  • P251: Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.

  • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

  • P305+P351+P352: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

  • P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  • P410+P412: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím 50°/122°.

Doprava, platba a snadné vrácení

Nabízíme celosvětovou přepravu vaší objednávky prostřednictvím DHL.

U nás můžete bezpečně platit přes SSL kreditní kartou, Klarnou, na dobírku (pouze v Německu), na účet (pouze pro úřady) nebo bankovním převodem (platba předem).

Pokud se vám produkt nelíbí, máte možnost jej vrátit ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Vrácení si můžete vytvořit sami na našem portálu pro vrácení zboží.

Rada nebo individuální nabídka na tento produkt?

Pokud máte nějaké dotazy k tomuto produktu, můžete nám poslat e-mail (info@cest-group.net), telefonicky (+49 (0) 40 226 30 20 70) nebo prostřednictvím našeho Kontaktní formulář (klikněte zde) kontaktovat.

Jsme Vám k dispozici i pro individuální žádosti o cenovou nabídku. Při větším množství nabízíme i individuální výrobu a ceny.

C.E.S.T. - Výhody a služby

CEST Group – internetový obchod s bezpečnostními produkty, jako jsou ochranné vesty, oděvy na ochranu proti bodnutí a pořezání, vybavení a sebeochrana.

Jaké možnosti konfigurace jsou pro produkty k dispozici?

Na vyžádání vám C.E.S.T. Skupina nabízí širokou škálu možností konfigurace produktů. Pošlete nám poptávku přes kontaktní formulář nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.

Je tam přístup pro úřady nebo B2B dealery?

Ano. O přístup pro úřady / prodejce můžete požádat prostřednictvím následujícího odkazu: Požádat o přístup prodejce

Do kterých zemí C.E.S.T. skupiny?

Skupina CEST zasílá do celého světa prostřednictvím našeho poskytovatele přepravních služeb DHL.

Jsou nabízené produkty C.E.S.T. certifikovaný?

Certifikace našich produktů lze nalézt na příslušných produktových stránkách.

Jsou možné individuální speciální objednávky?

Jsou možné individuální speciální objednávky. Chcete-li to provést, zašlete nám svůj požadavek pomocí kontaktního formuláře nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.