15000_30

Reservemagasin til peberspraypistol Jet Protector JPX, 2x10 ml

39,90 € 199,50 € / 100ml
moms inkluderet. plus ForsendelseDet praktiske erstatningsmagasin til Pfefferspraypistole Jet Protector JPX

Udskiftningsmagasinet til JPX peberspraypistolen indeholder to ladninger á 10 ml hver. Genindlæsning af et nyt magasin er nemt og kan gøres på få sekunder.

Magasinet skubbes på grebet og enheden er klar til brug. Ingen belastning eller fastspænding påkrævet. Så snart du trykker på aftrækkeren, affyres den første omgang. Magasinet har to omgange. Efter den første ladning er affyret, er den anden ladning automatisk indlæst og klar til at blive affyret. Efter det andet drab kræves et nyt magasin. Takket være det specielle system forbliver der ingen irriterende stoffer i apparatet, så der er ingen risiko for dig, når du skifter magasin eller opbevarer osv. af peberspraypistolen.

Dimensioner: 135 x 40 x 30 mm
Vægt: 130 g

Parnhinweis Pfefferspray Pfeffergel CS Gas

Fareadvarsler:


  • H229: Trykbeholder: Kan briste ved opvarmning.

  • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

  • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

  • H315: Forårsager hudirritation.


Sikkerhedsinstruktioner:

  • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

  • P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Lad være med at ryge.

  • P251: Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug.

  • P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask op med rigeligt vand.

  • P305+P351+P352: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.

  • P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

  • P410+P412: Beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°/122°.

Forsendelse, betaling & nem returnering

Vi tilbyder verdensomspændende forsendelse af din ordre med DHL.

Hos os kan du betale sikkert via SSL med kreditkort, Klarna, efterkrav (kun i Tyskland), a conto (kun for myndigheder) eller ved bankoverførsel (forudbetaling).

Kan du ikke lide et produkt, har du mulighed for at returnere det inden for fortrydelsesfristen. Du kan selv oprette en retur i vores returportal.

Rådgivning eller et individuelt tilbud på dette produkt?

Hvis du har spørgsmål om dette produkt, kan du sende os en e-mail (info@cest-group.net), telefon (+49 (0) 40 226 30 20 70) eller via vores Kontaktformular (klik her) at kontakte.

Vi står også til din rådighed for individuelle forespørgsler om tilbud. Ved større mængder tilbyder vi også individuel produktion og priser.

C.E.S.T. - Fordele og tjenester

CEST Group - online shop for sikkerhedsprodukter såsom beskyttelsesveste, stik- og snitbeskyttelsestøj, udstyr og selvbeskyttelse.

Hvilke konfigurationsmuligheder er der for produkterne?

På anmodning kan C.E.S.T. Group tilbyder en bred vifte af konfigurationsmuligheder for produkterne. Send os en forespørgsel via kontaktformularen eller kontakt os på e-mail eller telefon.

Er der adgang for myndigheder eller B2B-forhandlere?

Ja. Du kan anmode om adgang for myndigheder/forhandlere via følgende link: Anmod om forhandleradgang

Til hvilke lande sender C.E.S.T. grupper?

CEST Group sender til hele verden med vores fragtserviceudbyder DHL.

Er de tilbudte produkter fra C.E.S.T. certificeret?

Du kan finde certificeringerne af vores produkter på de respektive produktsider.

Er individuelle specialbestillinger mulige?

Individuelle specialbestillinger er mulige. For at gøre dette skal du sende os din anmodning ved at bruge kontaktformularen eller kontakte os via e-mail eller telefon.