15000_29

Pepper Spray Gun Jet Protector JPX

309,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Ausführung: Mit LaserKjøp nå pepperspraypistolen for å avvise dyr, som også er fritt tilgjengelig i Tyskland (Made in Switzerland).

Informasjon:


  • Pepper Spray Gun Jet Protector JPX

  • Innhold 20 ml

  • Størrelse ca 19 cm

  • Rekkevidde opp til 7 meter

  • Høyeste nøyaktighet

  • Ingen distraksjon fra sidevind

  • Pepperspraystrålens hastighet: opptil 180 m/s

  • Driftstemperatur: -20 grader til + 60 grader

  • IKKE dødelig pepperpistol

  • Ingen risting før bruk

  • Ingen trykktap på grunn av pyrodrift

  • Patentert teknologi

  • Anskaffelse og bruk uten tillatelse

  • Internasjonalt brukt av myndigheter


Det er et kvalitetsprodukt som er grundig testet av produsenten. Små spor av røyk er likevel uunngåelig.

Denne reseptfrie pepperspraypistolen gir deg det høyeste nivået av beskyttelse. Håndteringen er enkel, enheten har høy nøyaktighet. Jet Protector JPX pepperspraypistol er en toppmoderne irriterende leveringsenhet fra det velkjente sveitsiske merket piexon. På grunn av den enkle betjeningen kan enheten utføres raskt og sikkert selv i en farlig situasjon.

Magasinet skyves på grepet og enheten er klar til bruk. Ingen lasting eller fastspenning er nødvendig. Så snart du trykker på avtrekkeren, vil den første runden bli avfyrt. Magasinet har to siktelser. Etter at den første ladningen er avfyrt, blir den andre ladningen automatisk lastet og klar til å bli avfyrt. Etter det andre drapet kreves et nytt magasin. Takket være det spesielle systemet blir det ingen irriterende stoffer igjen i enheten, så det er ingen risiko for deg når du bytter magasin eller oppbevarer osv. av pepperspraypistolen.

Å fylle på nytt magasin er enkelt og kan gjøres på sekunder. Et magasin har to ladninger på 10 ml hver.

Pepperspraystrålen er en væskestråle og skytes med ekstremt høy hastighet på opptil 180 m/s. Rekkevidden er opptil 7 m. Pepperspraypistolen gir deg den høyeste nøyaktigheten. Jet Protector JPX pepperspraypistol kan kjøpes i Tyskland som enhver kommersielt tilgjengelig pepperspray for dyreforsvar. Ingen våpenlisens eller statlig registrering er nødvendig.

Dimensjoner: 190 x 90 x 37 mm
Vekt: 385 g

Parnhinweis Pfefferspray Pfeffergel CS Gas

Fareadvarsler:


  • H229: Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming.

  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  • H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

  • H315: Forårsaker hudirritasjon.


Sikkerhetsinstruksjoner:

  • P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

  • P210: Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Ikke røyk.

  • P251: Må ikke stikkes hull i eller brennes, selv etter bruk.

  • P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask opp med mye vann.

  • P305+P351+P352: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis mulig. Fortsett å skylle.

  • P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

  • P410+P412: Beskytt mot sollys og ikke utsett for temperaturer over 50°/122°.

Frakt, betaling og enkel retur

Vi tilbyr verdensomspennende frakt av bestillingen din med DHL.

Hos oss kan du betale sikkert via SSL med kredittkort, Klarna, etterkrav (kun i Tyskland), på konto (kun for myndigheter) eller ved bankoverføring (forskuddsbetaling).

Hvis du ikke liker et produkt, har du muligheten til å returnere det innen angrefristen. Du kan selv opprette en retur i vår returportal.

Råd eller et individuelt tilbud for dette produktet?

Hvis du har spørsmål om dette produktet, kan du sende oss en e-post (info@cest-group.net), telefon (+49 (0) 40 226 30 20 70) eller via vår Kontaktskjema (klikk her) å kontakte.

Vi står også til din disposisjon for individuelle forespørsler om tilbud. For større kvanta tilbyr vi også individuell produksjon og priser.

Ausführung: Mit Laser

C.E.S.T. - Fordeler og tjenester

CEST Group - nettbutikk for sikkerhetsprodukter som vernevester, stikk- og kuttbeskyttelsesklær, utstyr og selvbeskyttelse.

Hvilke konfigurasjonsalternativer er det for produktene?

På forespørsel kan C.E.S.T. Group tilbyr et bredt utvalg av konfigurasjonsalternativer for produktene. Send oss ​​en forespørsel via kontaktskjemaet eller kontakt oss på e-post eller telefon.

Er det tilgang for myndigheter eller B2B-forhandlere?

Ja. Du kan be om tilgang for myndigheter/forhandlere via følgende lenke: Be om forhandlertilgang

Til hvilke land sender C.E.S.T. grupper?

CEST Group sender over hele verden med vår frakttjenesteleverandør DHL.

Er de tilbudte produktene fra C.E.S.T. sertifisert?

Du finner sertifiseringene til produktene våre på de respektive produktsidene.

Er individuelle spesialbestillinger mulig?

Individuelle spesialbestillinger er mulig. For å gjøre dette, vennligst send oss ​​din forespørsel ved å bruke kontaktskjemaet eller kontakt oss på e-post eller telefon.