15000_30

Reservemagasin for pepperspraypistol Jet Protector JPX, 2x10 ml

$44.00 $220.00 / 100ml
inkl. MwSt. zzgl. VersandDet praktiske erstatningsmagasinet for Pfefferspraypistole Jet Protector JPX

Erstatningsmagasinet til JPX pepperspraypistol inneholder to ladninger på 10 ml hver. Å laste et nytt magasin på nytt er enkelt og kan gjøres på sekunder.

Magasinet skyves på grepet og enheten er klar til bruk. Ingen lasting eller fastspenning nødvendig. Så snart du trykker på avtrekkeren, avfyres den første runden. Magasinet har to runder. Etter at den første ladningen er avfyrt, blir den andre ladningen automatisk lastet og klar til å bli avfyrt. Etter det andre drapet kreves et nytt magasin. Takket være det spesielle systemet blir det ingen irriterende stoffer igjen i enheten, så det er ingen risiko for deg når du bytter magasin eller oppbevarer osv. av pepperspraypistolen.

Dimensjoner: 135 x 40 x 30 mm
Vekt: 130 g

Parnhinweis Pfefferspray Pfeffergel CS Gas

Fareadvarsler:


  • H229: Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming.

  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  • H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

  • H315: Forårsaker hudirritasjon.


Sikkerhetsinstruksjoner:

  • P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

  • P210: Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Ikke røyk.

  • P251: Må ikke stikkes hull i eller brennes, selv etter bruk.

  • P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask opp med mye vann.

  • P305+P351+P352: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis mulig. Fortsett å skylle.

  • P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

  • P410+P412: Beskytt mot sollys og ikke utsett for temperaturer over 50°/122°.

Frakt, betaling og enkel retur

Vi tilbyr verdensomspennende frakt av bestillingen din med DHL.

Hos oss kan du betale sikkert via SSL med kredittkort, Klarna, etterkrav (kun i Tyskland), på konto (kun for myndigheter) eller ved bankoverføring (forskuddsbetaling).

Hvis du ikke liker et produkt, har du muligheten til å returnere det innen angrefristen. Du kan selv opprette en retur i vår returportal.

Råd eller et individuelt tilbud for dette produktet?

Hvis du har spørsmål om dette produktet, kan du sende oss en e-post (info@cest-group.net), telefon (+49 (0) 40 226 30 20 70) eller via vår Kontaktskjema (klikk her) å kontakte.

Vi står også til din disposisjon for individuelle forespørsler om tilbud. For større kvanta tilbyr vi også individuell produksjon og priser.

C.E.S.T. - Fordeler og tjenester

CEST Group - nettbutikk for sikkerhetsprodukter som vernevester, stikk- og kuttbeskyttelsesklær, utstyr og selvbeskyttelse.

Hvilke konfigurasjonsalternativer er det for produktene?

På forespørsel kan C.E.S.T. Group tilbyr et bredt utvalg av konfigurasjonsalternativer for produktene. Send oss ​​en forespørsel via kontaktskjemaet eller kontakt oss på e-post eller telefon.

Er det tilgang for myndigheter eller B2B-forhandlere?

Ja. Du kan be om tilgang for myndigheter/forhandlere via følgende lenke: Be om forhandlertilgang

Til hvilke land sender C.E.S.T. grupper?

CEST Group sender over hele verden med vår frakttjenesteleverandør DHL.

Er de tilbudte produktene fra C.E.S.T. sertifisert?

Du finner sertifiseringene til produktene våre på de respektive produktsidene.

Er individuelle spesialbestillinger mulig?

Individuelle spesialbestillinger er mulig. For å gjøre dette, vennligst send oss ​​din forespørsel ved å bruke kontaktskjemaet eller kontakt oss på e-post eller telefon.