15000_14

RSG - POLICE "Gel" Gel pepperspray, 750 ml

94,90 € 126,53 € / l
inkl. MwSt. zzgl. VersandPepperspray med 2 millioner Scoville.

Informasjon:


  • Vekt: 970 g

  • Type: Gel

  • kapasitet: 750 mlGenerell fare- og sikkerhetsinformasjon om pepperspray  • Beholderne er under trykk og kan sprekke ved temperaturer over 50 grader Celsius. Ikke oppbevar i bilen om sommeren og beskytt mot direkte sollys.

  • Må ikke brukes i lukkede rom (bortsett fra gelsprayer beregnet for dette formålet)

  • Når du bruker, vær forsiktig så du ikke sprayer i motvind og ikke spray mot flammer eller andre glødende gjenstander.

  • Ekstremt brannfarlig - ikke røyk.

  • Oppbevares utilgjengelig for barn.Bruk peppersprayen kun i nødssituasjoner og kun til selvforsvar / selvforsvar.
Ethvert misbruk kan få strafferettslige konsekvenser. Finn ut om gjeldende rettssituasjon i landet når du tar den med deg til utlandet.   • Pepperspray kan kun kjøpes av voksne.

  • Ikke kast tomme eller gamle beholdere sammen med husholdningsavfall, men på de kommunale innsamlingsstedene som er beregnet for dette formålet.


Parnhinweis Pfefferspray Pfeffergel CS Gas

Fareadvarsler:


  • H229: Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming.

  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  • H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

  • H315: Forårsaker hudirritasjon.


Sikkerhetsinstruksjoner:

  • P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

  • P210: Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Ikke røyk.

  • P251: Må ikke stikkes hull i eller brennes, selv etter bruk.

  • P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask opp med mye vann.

  • P305+P351+P352: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis mulig. Fortsett å skylle.

  • P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

  • P410+P412: Beskytt mot sollys og ikke utsett for temperaturer over 50°/122°.Frakt, betaling og enkel retur

Vi tilbyr verdensomspennende frakt av bestillingen din med DHL.

Hos oss kan du betale sikkert via SSL med kredittkort, Klarna, etterkrav (kun i Tyskland), på konto (kun for myndigheter) eller ved bankoverføring (forskuddsbetaling).

Hvis du ikke liker et produkt, har du muligheten til å returnere det innen angrefristen. Du kan selv opprette en retur i vår returportal.

Råd eller et individuelt tilbud for dette produktet?

Hvis du har spørsmål om dette produktet, kan du sende oss en e-post (info@cest-group.net), telefon (+49 (0) 40 226 30 20 70) eller via vår Kontaktskjema (klikk her) å kontakte.

Vi står også til din disposisjon for individuelle forespørsler om tilbud. For større kvanta tilbyr vi også individuell produksjon og priser.

C.E.S.T. - Fordeler og tjenester

CEST Group - nettbutikk for sikkerhetsprodukter som vernevester, stikk- og kuttbeskyttelsesklær, utstyr og selvbeskyttelse.

Hvilke konfigurasjonsalternativer er det for produktene?

På forespørsel kan C.E.S.T. Group tilbyr et bredt utvalg av konfigurasjonsalternativer for produktene. Send oss ​​en forespørsel via kontaktskjemaet eller kontakt oss på e-post eller telefon.

Er det tilgang for myndigheter eller B2B-forhandlere?

Ja. Du kan be om tilgang for myndigheter/forhandlere via følgende lenke: Be om forhandlertilgang

Til hvilke land sender C.E.S.T. grupper?

CEST Group sender over hele verden med vår frakttjenesteleverandør DHL.

Er de tilbudte produktene fra C.E.S.T. sertifisert?

Du finner sertifiseringene til produktene våre på de respektive produktsidene.

Er individuelle spesialbestillinger mulig?

Individuelle spesialbestillinger er mulig. For å gjøre dette, vennligst send oss ​​din forespørsel ved å bruke kontaktskjemaet eller kontakt oss på e-post eller telefon.