CG1725P

Sabre Red Crossfire Pfeffergel

23,90 € 21,90 € Spare 8% Ausverkauft
inkl. MwSt. zzgl. VersandPepper gel 50 ml Sabre Red MK-3 50 ml inkl. flip-top. Denne velkjente og effektive peppersprayen kan trygt beskytte deg mot angrep fra ondskapsfulle dyr på farten. Ved angrep har kvinner en tendens til å være fysisk underlegne.

Den nye Crossfire peppergelen har en ny og stabil sideklips.

Pluss fordelene med Crossfire; dvs. sprøytedysen kan brukes 360 grader.

Om denne peppersprayen
Spray denne peppergelen fra alle vinkler eller retninger for å maksimere måloppnåelsen. Flip-top-sikkerhetsmekanismen forhindrer uplanlagte utslipp. Med den vedlagte belteklipsen kan du ta forsvarssprayen med deg hvor som helst og alltid ha den for hånden.

Hvorfor SABRE? 
I samme styrke som politiet bruker tilbyr SABRE spesialen Beskyttelse og tillegg Fordeler. For å maksimere din komfort og sikkerhet, sikrer flip-top-designen og det ergonomiske fingergrepet raskere, sikrere og mer nøyaktig påføring av peppergel. Dette KO-Spray Eliminerer praktisk talt rekyl i motvind uten forstøving i luften, noe som betyr at den bare treffer det tiltenkte målet og får kontakt med gelen.
 
I tillegg tilbyr peppersprayen 20 % større rekkevidde enn konvensjonelle produkter. Det kan også inn brukt innendørs fordi den ikke sprer seg gjennom VVS-systemer og er designet for ikke å påvirke andre i nærområdet.
 
Sikkerhet du kan stole på: Tillit basert på mer enn 40 års erfaring med produksjon av pepperspray Tusenvis av politibyråer og forbrukere over hele verden på SABRE. SabreRed har vært familieeid i fire tiår, og produserer produktene sine i USA ISO 9001:2015-standarder.
 
 • Vekt: 190g 
 • Innhold: 54 ml
 • Farge svart
 • Spray: 8 fulle 1 sekunder

Informasjon:


  • Pepper Spray Sabre Red Pepper Gel

  • Innhold: 50 ml

  • Størrelse: ca. 10 cm

  • Område: ca. 3 meter


Pepperspray fungerer også pålitelig i personlig forsvar og har blitt brukt med suksess i mange år i mange land rundt om i verden, som Frankrike eller Sveits, som en universell forsvarsspray for selvforsvar. I Tyskland er pepperspray kun godkjent for å avvise dyr.

Generell fare- og sikkerhetsinformasjon om pepperspray  • Beholderne er under trykk og kan sprekke ved temperaturer over 50 grader Celsius. Ikke oppbevar i bilen om sommeren og beskytt mot direkte sollys.

  • Må ikke brukes i lukkede rom (bortsett fra gelsprayer beregnet for dette formålet)

  • Når du bruker, vær forsiktig så du ikke sprayer i motvind og ikke spray mot flammer eller andre glødende gjenstander.

  • Ekstremt brannfarlig - ikke røyk.

  • Oppbevares utilgjengelig for barn.Bruk peppersprayen kun i nødssituasjoner og kun til selvforsvar / selvforsvar.
Ethvert misbruk kan få strafferettslige konsekvenser. Finn ut om gjeldende rettssituasjon i landet når du tar den med deg til utlandet.   • Pepperspray kan kun kjøpes av voksne.

  • Ikke kast tomme eller gamle beholdere sammen med husholdningsavfall, men på de kommunale innsamlingsstedene som er beregnet for dette formålet.


Parnhinweis Pfefferspray Pfeffergel CS Gas

Fareadvarsler:


  • H229: Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming.

  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  • H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

  • H315: Forårsaker hudirritasjon.


Sikkerhetsinstruksjoner:

  • P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

  • P210: Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Ikke røyk.

  • P251: Må ikke stikkes hull i eller brennes, selv etter bruk.

  • P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask opp med mye vann.

  • P305+P351+P352: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis mulig. Fortsett å skylle.

  • P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

  • P410+P412: Beskytt mot sollys og ikke utsett for temperaturer over 50°/122°.Frakt, betaling og enkel retur

Vi tilbyr verdensomspennende frakt av bestillingen din med DHL.

Hos oss kan du betale sikkert via SSL med kredittkort, Klarna, etterkrav (kun i Tyskland), på konto (kun for myndigheter) eller ved bankoverføring (forskuddsbetaling).

Hvis du ikke liker et produkt, har du muligheten til å returnere det innen angrefristen. Du kan selv opprette en retur i vår returportal.

Råd eller et individuelt tilbud for dette produktet?

Hvis du har spørsmål om dette produktet, kan du sende oss en e-post (info@cest-group.net), telefon (+49 (0) 40 226 30 20 70) eller via vår Kontaktskjema (klikk her) å kontakte.

Vi står også til din disposisjon for individuelle forespørsler om tilbud. For større kvanta tilbyr vi også individuell produksjon og priser.

C.E.S.T. - Fordeler og tjenester

CEST Group - nettbutikk for sikkerhetsprodukter som vernevester, stikk- og kuttbeskyttelsesklær, utstyr og selvbeskyttelse.

Hvilke konfigurasjonsalternativer er det for produktene?

På forespørsel kan C.E.S.T. Group tilbyr et bredt utvalg av konfigurasjonsalternativer for produktene. Send oss ​​en forespørsel via kontaktskjemaet eller kontakt oss på e-post eller telefon.

Er det tilgang for myndigheter eller B2B-forhandlere?

Ja. Du kan be om tilgang for myndigheter/forhandlere via følgende lenke: Be om forhandlertilgang

Til hvilke land sender C.E.S.T. grupper?

CEST Group sender over hele verden med vår frakttjenesteleverandør DHL.

Er de tilbudte produktene fra C.E.S.T. sertifisert?

Du finner sertifiseringene til produktene våre på de respektive produktsidene.

Er individuelle spesialbestillinger mulig?

Individuelle spesialbestillinger er mulig. For å gjøre dette, vennligst send oss ​​din forespørsel ved å bruke kontaktskjemaet eller kontakt oss på e-post eller telefon.