40000_5

CEIA SMD600 Plus

9.990,90 €
VAT naliczony. plus Wysyłka


zdolność wykrywania


Wykrywacz metali musi być certyfikowany do użytku na europejskich lotniskach przez urząd lotnictwa cywilnego w UE (np. STAC – Service technology de l'aviation civil).
Wykrywacz metali musi być zgodny z amerykańskimi przepisami z 2003 r. Pełna zgodność ze standardem NIJ-0601.02 wprowadzonym przez Departament Sprawiedliwości, który zastępuje standard NILECJ-STD-0601.00 z 1974 r. Norma ta definiuje 3 różne poziomy bezpieczeństwa:

  1. Duże obiekty (armaty ręczne)

  2. Średnie przedmioty (noże) i

  3. Małe przedmioty (małe, trudne do znalezienia przedmioty, takie jak klucze do kajdanek).


NIJ-0601.02 określa wymagania dotyczące czułości detekcji, dyskryminacji i odporności na środowisko. Fragment szczegółów opisano poniżej (wskazanie akapitów odsyłających w języku oryginalnym):

wykrycie


Par. 2.3 - SPECYFIKACJE WYDAJNOŚCI DETEKCJI
Par. 2.3.1 - CZUŁOŚĆ WYKRYWANIA: Przechodni wykrywacz metali musi generować alarm dla każdej badanej próbki określonej w normie (LO – rozmiar dużego obiektu, MO – rozmiar obiektu średniego, SO – rozmiar obiektu małego)

dyskryminacja


Par. 2.3.4 - DYSKRYMINACJA: Dla każdego poziomu bezpieczeństwa wykrywacz metali musi rozróżniać metalowe przedmioty opisane w normie
Zdolność wykrywania WTMD musi być stabilna i bez wahań. Okresowa ponowna kalibracja nie jest wymagana.
Czułość WTMD musi być regulowana, aby móc wykryć jak najwięcej niebezpiecznych obiektów.

Specyfikacja techniczna


wymiar / waga


Minimalna szerokość przejścia WTMD musi wynosić co najmniej 710 mm, a minimalna wysokość przejścia co najmniej 2010 mm.
Zewnętrzne wymiary WTMD muszą być mniejsze niż 880 x 2300 mm (szerokość x wysokość).

właściwości mechaniczne


Konstrukcja WTMD musi być maksymalnie zoptymalizowana pod kątem zużycia. Struktura WTMD musi być bardzo solidna, aby zapewnić maksymalną ochronę przed uszkodzeniem.
Struktura WTMD musi być modułowa i dobrana w taki sposób, aby liczba istniejących elementów została zredukowana do minimum w celu ograniczenia potencjalnych źródeł błędów.
Konstrukcja WTMD musi być dobrana w taki sposób, aby można ją było szybko ustawić i zdemontować. Maksymalny czas rozstawienia całego WTMD nie może być dłuższy niż 10 minut.
WTMD musi być samodzielnym urządzeniem o gładkich, trwałych i zmywalnych powierzchniach.
WTMD musi mieć dodatkową ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami, maszynami czyszczącymi, rozpryskującą się wodą i innymi substancjami, takimi jak środki czyszczące w obszarze podłogi.
Cała jednostka sterująca musi być zainstalowana na górnej belce poprzecznej.
WTMD musi być w miarę możliwości zakotwiczony w podłodze w czterech punktach.

Zestaw ochrony przed aktami wandalizmu (opcja) dla krytycznych miejsc instalacji (np. narażone na wandalizm obszary niestrzeżone lub więzienia) musi być oferowany jako opcja. Zestaw zabezpieczający przed wandalizmem musi oferować bardzo wysoki stopień zabezpieczenia sabotażowego w postaci metalowej obudowy ochronnej centrali. Wszystkie połączenia wtykowe kabli muszą być zabezpieczone przykręcanymi osłonami, które można zdjąć tylko za pomocą odpowiednich narzędzi.

Właściwości elektryczne


WTMD musi być w stanie wytrzymać wszystkie możliwe zewnętrzne zakłócenia elektryczne i mechaniczne, aby zapewnić łatwą instalację we wszystkich środowiskach
WTMD musi być wyposażony w system autodiagnostyki, który wyświetla błędy lub wahania wydajności podczas rozruchu i podczas pracy za pomocą natychmiastowej sygnalizacji.
WTMD musi być wyposażony w co najmniej 2 fotokomórki do w pełni automatycznego, precyzyjnego dwukierunkowego licznika (liczby osób wchodzących i wychodzących) oraz do statystycznej oceny przejść i alarmów.

Ze względów bezpieczeństwa WTMD musi być zawsze aktywny. Używanie fotokomórek (czujników podczerwieni) w celu zapobiegania alarmom z WTMD spowodowanym poruszającym się w pobliżu materiałem lub zewnętrznymi zakłóceniami elektrycznymi jest niedozwolone.
Maksymalny pobór mocy WTMD nie może przekraczać 40VA (watów).

Ergonomia - Wskaźniki wizualne i dźwiękowe


WTMD musi być wyposażony w cztery paski świetlne wskazujące masę znalezionego metalu, dwa przy wejściu i dwa przy wyjściu (odpowiednio po lewej i prawej stronie), które są dobrze widoczne w każdych warunkach dziennych.
Powinno być co najmniej 20 różnych pionowych stref wskazań (z płynnym przejściem) dla najlepszej możliwej lokalizacji metalowego przedmiotu.
Cztery paski wskaźnika wielostrefowego można niezależnie zaprogramować jako wskaźnik STOP + GO i/lub jako wskaźnik położenia LED w celu poprawy działania, widoczności wskaźnika i łatwości instalacji.
Musi istnieć możliwość obsługi WTMD w obu kierunkach. Wyświetlacz stop + go i/lub wyświetlacz pozycji musi być aktywowany jednocześnie po obu stronach łuku.
Jednostka sterująca WTMD musi być wyposażona w alarm wizualny, który jest wyraźnie widoczny z odległości co najmniej 5 m. Wyświetlacz wizualny powinien wykorzystywać wykresy proporcjonalne do wielkości przenoszonej masy metalowej. Sygnały poniżej progu alarmowego muszą być wyświetlane na zielono, a sygnały powyżej progu alarmowego na czerwono.
WTMD musi być wyposażony w alarm dźwiękowy, którego czas trwania, ton i głośność można regulować.
WTMD musi zapewniać operatorowi odpowiednie sygnały akustyczne i wizualne podczas fazy rozruchu i podczas pracy.
Podczas uruchamiania WTMD musi pokazywać aktualny poziom bezpieczeństwa.
WTMD musi mieć automatyczną procedurę codziennej kontroli, którą można aktywować za pomocą karty chipowej. Wynik testu powinien pojawić się na wyświetlaczu jednostki sterującej.

programowanie i łączność


WTMD musi mieć 6 różnych opcji programowania:
karta chipowa
Klawiatura jednostki sterującej
Programowanie przez port RS232 i laptop
Pilot na podczerwień (IR) (chroniony hasłem)
Bluetooth
Opcjonalnie WTMD powinien mieć możliwość wyposażenia w moduł sieciowy do akwizycji danych statystycznych (licznik przejazdów w czasie rzeczywistym i wyświetlanie alarmów) oraz monitorowania WTMD (raporty o stanie itp.).
Moduł sieciowy powinien posiadać rejestrator danych, zegar czasu rzeczywistego, zintegrowany serwer www oraz statystyczną analizę danych tranzytowych.

Dane przesyłane przez moduł sieciowy powinny być przesyłane z wykorzystaniem Advanced Encryption Standard (AES) (FIPS PUB 197) i nie powinny być widoczne dla osób trzecich.

Zdalne administrowanie i monitorowanie WTMD wykorzystuje połączenie Ethernet za pośrednictwem protokołu TCP-IP i nie powinno wymagać żadnego specjalnego oprogramowania.

Poziom bezpieczeństwa należy dobrać niezwykle szybko przy pomocy odpowiedniej karty chipowej.
Dostęp do programowania WTMD powinien być chroniony zamkiem mechanicznym oraz hasłem alfanumerycznym o długości co najmniej 6 znaków. WTMD powinien mieć co najmniej dwa poziomy programowania (Użytkownik i Superużytkownik), każdy chroniony własnym hasłem.
System musi być zaprojektowany w taki sposób, aby można go było zainstalować i skonfigurować w możliwie najkrótszym czasie: musi być dostępna procedura „jednodotykowej samodzielnej instalacji” (OTS). Procedura „samodzielnego montażu” powinna obejmować szereg testów i regulacji, które zostaną zastosowane w następujących aspektach: działanie sygnalizatorów, parametry istotne elektrotechnicznie, konfiguracja łuków oraz kompatybilność elektromagnetyczna z otoczeniem (instrukcje dla każdego kroku sekwencji powinna pojawić się na wyświetlaczu jednostki sterującej).
Musi być dostępna funkcja, która automatycznie wyszukuje odpowiedni kanał transmisji, kanał o minimalnym wpływie możliwych źródeł zakłóceń w środowisku instalacji. Wybrany kanał transmisji powinien zostać wyświetlony na końcu procedury.
Urządzenie powinno być w stanie wykryć wartość odbieranego sygnału z otoczenia iw miarę możliwości dostosować ją poprzez automatyczną precyzyjną regulację w celu uzyskania jak największej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne (ENA = Environmental Noise Adjustment).
Dodatkową funkcją powinien być wyświetlany w centrali pomiar zakłóceń elektromagnetycznych (w procentach od progu alarmowego) otoczenia, co umożliwia znalezienie możliwie najlepszego miejsca na obiekcie w przypadku wystąpienia zakłóceń o charakterze elektromagnetycznym.
Powinna być dostępna procedura wykrywania i kompensacji zakłóceń wywołanych drganiami mechanicznymi, np. drganiami gruntu, silnym sprężeniem powietrza lub wiatrem.

właściwości środowiskowe


Temperatury przechowywania: od -31°F (-35°C) do 158°F (+70°C).
Temperatury robocze od -4°F (-20°C) do 158°F (+70°C).
Wilgotność względna przechowywania: od 0 do 95% bez kondensacji
Wilgotność względna podczas pracy: od 0 do 95% bez kondensacji

Bezpieczeństwo elektryczne, nieszkodliwość i certyfikaty


WTMD musi, przez akredytowaną i niezależną jednostkę (np. oficjalnie uznaną jednostkę badawczą, laboratorium itp.), zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa i
Zdrowie pracownika narażonego na działanie pól elektromagnetycznych (obszar narażenia), sprawdzone i certyfikowane.

Bezpieczeństwo elektryczne: Ze względów bezpieczeństwa, aby uniknąć prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń elektrycznych, WTMD musi być zasilany napięciem znamionowym nieprzekraczającym 50 V prądu zmiennego (niski prąd — również do uziemienia w przypadku prądu zwarciowego).
WTMD musi wykorzystywać pola magnetyczne HF (fale ciągłe) (pola pulsacyjne są niedozwolone!), aby zapewnić jak najmniejsze zakłócenia pracy rozruszników serca i innych urządzeń wspierających zdrowie.

WTMD nie może zakłócać, wpływać ani nawet wyłączać żadnych urządzeń medycznych, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, defibrylatory lub stymulatory neurologiczne.

Ten przedmiot zostanie wysłany kurierem i jest wliczony w cenę.

Wysyłka, płatność i łatwe zwroty

Oferujemy wysyłkę Twojego zamówienia na cały świat za pośrednictwem firmy DHL. Z nami możesz bezpiecznie płacić przez SSL kartą kredytową, Klarna, za pobraniem (tylko w Niemczech), na konto (tylko dla urzędów) lub przelewem bankowym (płatność z góry). Jeśli produkt Ci się nie podoba, masz możliwość zwrotu go w okresie anulowania. Możesz samodzielnie utworzyć zwrot w naszym portalu zwrotów.

Doradztwo lub indywidualna oferta na ten produkt?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, możesz wysłać do nas e-mail (info@cest-group.net), telefon (+49 (0) 40 226 30 20 70) lub za pośrednictwem naszego Formularz kontaktowy (kliknij tutaj) skontaktować się.

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w przypadku indywidualnych zapytań ofertowych. Przy większych ilościach oferujemy również indywidualne wykonanie i ceny.

CEST - Korzyści i usługi

Grupa CEST - sklep internetowy z produktami ochronnymi, takimi jak kamizelki ochronne, odzież chroniąca przed kłuciem i przecięciem, sprzęt i środki ochrony osobistej.

Jakie są opcje konfiguracji produktów?

Na życzenie C.E.S.T. Group oferuje szeroką gamę opcji konfiguracyjnych produktów. Wyślij do nas zapytanie przez formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Czy jest dostęp dla władz lub dealerów B2B?

Tak. Możesz poprosić o dostęp dla władz / dealerów za pomocą następującego linku: Poproś o dostęp dla dealera

Do jakich krajów C.E.S.T. grupy?

Grupa CEST wysyła przesyłki na cały świat za pośrednictwem naszego dostawcy usług wysyłkowych DHL.

Czy oferowane produkty C.E.S.T. atestowany?

Certyfikaty naszych produktów można znaleźć na odpowiednich stronach produktów.

Czy możliwe są indywidualne zamówienia specjalne?

Możliwe są indywidualne zamówienia specjalne. W tym celu prześlij nam swoją prośbę za pomocą formularza kontaktowego lub skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefon.